Om zoneterapi / Zoneterapi hjælper kræftpatienter

Zoneterapi hjælper kræftpatienter

Zoneterapi forbedrer livskvaliteten for kræftpatienter. Det er der faktisk ikke noget nyt i men…

En række studier har gennem tiden vist, at behandling med zoneterapi kraftigt reducerer smerter, kvalme, diarre/forstoppelse og generelt forbedrer kræftpatienters livskvalitet.

En gruppe forskere (1) gennemgik allerede i 2010 hele 60 eksisterende studier, men udvalgte blot 4 som levede op til deres kvalitetskrav om at være kontrollerede kvantitative forsøg med fysiske eller psykologiske beviser. Generelt viste studierne, at der forekommer en reduktion i forhold til smerte, kvalme og træthed ved behandling med zoneterapi.

Et andet forsøg (2) viste mere end 30 % forbedring af forhold som appetit, kvalme, smerter, træthed og forstoppelse/diarre hos patienter der modtog zoneterapi, set i forhold til kontrolgruppen.

Også et forsøg vedr. brystkræft (3) viste at patienter der modtog zoneterapi oplevede en betydelig reduktion i smerter, mens et fjerde forsøg (4) også viste en generel reduktion i negative fysiske og følelsesmæssige bivirkninger.

Det vigtigste i denne sammenhæng er dog ikke selve effekten, men hvor mange studier der ikke kan bruges til at understrege effekten! Ene og alene fordi der er fejl i selve undersøgelsesmetoderne. Det betyder, at man får ødelagt gyldigheden af undersøgelsernes resultater, selvom resultatet i sig selv kan være særdeles relevant.

Det er ikke nogen hemmelighed at det er både omstændigt og ressourcekrævende at planlægge og gennemføre et godt studie som lever op til alle krav. Og fordi der netop ofte ikke er ressourcer nok, så udføres der rigtig mange undersøgelser med for få deltagere, manglende kontrolgrupper, begrænsede statistik og beregninger med et manglende fokus. Det betyder at størstedelen af undersøgelserne inden for det alternative aldrig bliver dømt gyldige, alene pga. metoden, uagtet af hvad de beviser.

Skal der flere ressourcer til at undersøge forholdene omkring alternativ behandling på bedste videnskabelig vis, så skal vi som behandlere, brugere, skoler og brancheforeninger selv tage de første skridt. Først og fremmest skal vi have resten af samfundet med, så der bliver interesse for at forske mere i området. Det kræver bl.a., at vi får ændret den retoriske brug og forståelse af ”alternativ behandling” som noget udefinerbart hokus-pokus der ikke helt kan bevises og forklares. Vi skal vide og vise, at der er både belæg og bevis for det vi gør, så endnu flere får øjnene op for alternativ behandling.

Derudover kan vi også gøre en stor forskel, hvis vi allerede nu begynder at bygge et fundament til fremtidige undersøgelser. Det kan i praksis være, at man som behandler eks. ser efter muligheder for at indsamle eller bidrage med data og statistik til forskning/undersøgelser. Du kan også blot starte med at dokumentere og arkivere dine behandlingsresultater, for selv hvis det ikke bruges nu, så kan det bruges i fremtiden.

Tiltag som disse kan i sidste ende forhåbentlig lede til mere og bedre forskning, og dermed en mere tværgående anerkendelse af faget, også i det etablerede system.

 

Referencer:

http://www.takingcharge.csh.umn.edu/explore-healing-practices/reflexology/what-does-research-say-about-refloxology

1)  Kim, Lee, Kang, Choi, and Ernst (2010)

2)  Hodgson (2000)

3)  Stephenson et al. (2000)4)  Milligan et al. (2002)
Din-Zone | CVR: 35323686 | Tibbevangen 39, Herlev - Danmark | Tlf.: 60542939